باران خاکسترهای آتشفشان اقیانوس آرام را پاک کرد

۲۸ فروردین ۱۳۸۴ | ۱۳:۵۵ کد : ۲۷۶۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۱۸
فوران آتشفشان آناتاهان باعث تخریب قسمت کوچکی از شمال آمریکا در اقیانوس آرام شد...

فوران آتشفشان آناتاهان باعث تخریب قسمت کوچکی ازجزیره ای کوچک از شمال آمریکا در اقیانوس آرام شد..
اما در همان شب ریزش باران منجرشد تا گردو خاکهاو خاکسترهای حاصل از آتشفشان پاک شود.
بنیامین سپیدا متصدی اطلاعات عمومی سازمان حوادث غیر مترقبه اعلام کرد که خاکسترهای حاصل از آتشفشان آناتاهان تا ارتفاع 50 هزار پائی در آسمان پخش شد.
محسن مظفری افشار

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :