مزایده عمومی واگذاری خودروهای اسقاطی

۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۲ کد : ۲۷۷۱۴ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۱۰۱۴
مزایده عمومی واگذاری خودروهای اسقاطی

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد از طریق مزایده عمومی، 10 دستگاه خودرو فرسوده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، با شرایط مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهادات مزایده گران و بازگشایی پاکت‌ها از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

مزایده‌گران می‌بایست در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه : شنبه 1401/06/19 ساعت14

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : تا ساعت 19  یکشنبه  1401/06/27

زمان بازدید ازموارد مزایده : 1401/06/27و  1401/06/28 ساعت 8  تا 14

آدرس بازدید از موارد مزایده : تهران، بلوار خلیج فارس ( شماره 2) بلوار رهنما، روبروی تعویض پلاک موتور ، پلاک 7 ، انبار سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : دوشنبه 1401/07/23 ساعت 14

 

 

 


نظر شما :