مناقصه عمومی دومرحله ایی فراخوان آنالیز نمونه سنگی و رسوب آبراهه ای

۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۱ کد : ۲۷۷۷۴ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۱۲۱۹
مناقصه عمومی دومرحله ایی فراخوان آنالیز نمونه سنگی و رسوب آبراهه ای

بسمه تعالی

 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد فراخوان خدمات آنالیز 50/000  نمونه برداشت شده از پروژه های اکتشافات ژئوشیمیایی به روش برداشت  رسوبات آبراهه ای و نمونه های سنگی حاصل از  تهیه لایه زمین شناسی اقتصادی را در قالب 2 بسته به شرح جدول زیر و با شماره های سیستمی مندرج در جدول را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

نام بسته نوع خدمات مبلغ ضمانت نامه بانکی شماره سیستمی
بسته 1
  • آماده سازی شامل خردایش ونرمایش 50/000 نمونه
  • آنالیز طلای 000/ 50نمونه بروش FIRE ASSAY

6/500/000/000

2001003008000051
بسته 2 آنالیز چند عنصری 50/000 نمونه بروش  ICP- MS 8/750/000/000 2001003008000052
  • کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setediran.ir انجام می شود.
  • متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
  • متقاضیان شرکت در فراخوان که دارای گواهی صلاحیت  معتبر میباشند  ، دعوت می شود از تاریخ 1401/06/28 لغایت 1401/07/06نسبت به دریافت وتکمیل اسناد وارسال  مدارک مطابق مواعد زمانی مندرج دراسناد مناقصه ،اقدام نمایند.
  • لازم بذکر است شرط لازم آزمایشگاههای معتبر جهت شرکت درفراخوان ، دارابودن تجهیزات کامل شامل واحد آماده سازی فیزیکی ( نمونه کوبی) ،  کارگاه FIRE ASSAY  برای بسته 1 و دستگاه ICP- MS برای بسته 2 میباشد .

اطلاعات تماس و آدرس سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور :میدان آزادی – بلوارمعراج – تلفن 64595، نمابر 66070516   پایگاه اطلاع رسانی www.gsi.ir


نظر شما :