تشکیل‎ الماس‎ در سیارات‎‎ دور دست

۳۱ فروردین ۱۳۸۴ | ۱۲:۴۱ کد : ۲۷۸۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۱۰
واشنگتن‎ ـ سیارات‎‎ دور دست خارج‎ از منظومه‎ شمسی‎ ممکن‎ است‎ از الماس‎ خالص‎ تشکیـل‎ شـده‎ باشند.

واشنگتن‎ ـ سیارات‎‎ دور دست خارج‎ از منظومه‎ شمسی‎ ممکن‎ است‎ از الماس‎ خالص‎ تشکیـل‎ شـده‎ باشند.
اختر شناسان‎‎ دانشگاه‎ پرینستون اعـلام‎ کردند در سیاره‎‎‎‎ هایی‎ که به دور ستاره های‎ دیگـر درخارج‎ از منظومه‎ شمسی‎ درحال‎ گـردش‎ هستند, شرایطی‎ وجود دارد که‎ امکان‎ تشکیـل‎ آنها از الماس‎ خالص‎ را فراهم‎ آورده‎ است‎.
به‎‎ گفته این‎‎‎ اخترشناسان تاکنون بیـش‎ از صد عدد از این‎ سیارات‎‎ کشـف‎ شـده‎ است.
این‎ سیارات‎ ترکیباتی‎ از گاز و غبـار غنـی‎ از کربن‎ دارنـد و پـوستـه‎ های‎ سـخـت‎ آنهـا تقریبا از کربن‎ خالـص‎ تشـکیـل‎ شـده‎ است‎.
خارجی‎ ترین‎ لایه‎‎ پوسته آنهـا نیـز از جنـس‎ گرافیت‎‎ است,که‎‎ بر اثر فشار شدید بـه الماس‎ تبدیل‎ می‎ شود.
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :