مشخصات لایه های اصلی تشکیل دهنده داخل زمین

۰۷ اردیبهشت ۱۳۸۴ | ۰۷:۴۱ کد : ۲۸۲۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۲۱
شعاع زمین در حدود 4000مایل یعنی 6400کیلومتر استو لایه های اصلی آن از داخل به خارج شامل...
شعاع زمین در حدود 4000مایل یعنی 6400کیلومتر است و لایه های اصلی آن از داخل به خارج شامل:
هسته- جبه و پوسته میباشد.
ضخامت پوسته حدود 18 مایل برابر با 30 کیلومتر میباشد(در زیر قاره ها) ودر زیر اقیانوسها حدود 3 مایل یعنی 5 کیلومتر است این پوسته نازک و شکننده میتواند بشکند و ضمنا بیشتر پوسته ها دارای شکاف میباشند.
بعد از پوسته نوبت جبه است که ضخیم تراست و در لابلای شکستگیهای پوسته جریان می یابد
عمق آن تا حدود 1800 مایل برابر 2900 کیلومتر است (داخل زمین)

هسته: شامل یک لایه خارجی که مایع است و لایه داخلی که جامد است! جنس لایه خارجی از آهن مغناطیسی است

محسن مظفری افشار

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :