ستاره قدیمی روشنی که حکومت میکند

۰۷ اردیبهشت ۱۳۸۴ | ۱۳:۵۵ کد : ۲۸۲۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۴
در سال 1996 یک ستاره بسیار کوچک که بنام کوتوله منور معرفی شد ذهن دانشمندان فضانورد را...
در سال 1996 یک ستاره بسیار کوچک که بنام کوتوله منور معرفی شد ذهن دانشمندان فضانورد را غافلگیر و به خود جلب کرد.که به نام موضوع ساکورا نام گرفت.
به مرور زمان دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این ستاره یک ستاره معمولی و فانی است.که شبیه ستارگان دیگر روشن میباشد.
ظاهرا رایانه ها پیشگوئی میکنند که این ستاره از بقایای هیدروژن ته نشین شده داخل ستاره و به مرور زمان عقب نشینی آن و جایگزینی یک تشعشع جدید حاصل از ترکیبات جدید هیدروژن میباشد که تا سال 2200 تداوم خواهد داشت.
در حال حاضر فضانوردان درحال بررسی فعالیتها و واکنشهای فیزیکی و شیمیائی  داخل این ستاره هستندو این ستاره را جزئ ستارگان صورت فلکی کمان دار یا قوس دار میدانند.
دانشمندان و فضانوردان انتظاردارند در 5 میلیارد سال آینده خورشید به یک ستاره کوچک سفید رنگ مبدل شود.
دانشمندان معتقدند که بعضی از ستارگان یک انفجار کامل را که شامل  ترکیبات داخل پوسته (هلیوم) که احاطه کرده هسته (کربن و اکسیژن) را میتوانند تحمل کنند.

وجود این سه عنصر باعث حیرت دانشمندان شده است و آنها معتقدند که گرمای حاصل از واکنشهای شیمیائی درون ستاره ها کم کم از بین رفته و رو به سردی میروند واین تا سال 2200 تداوم دارد


محسن مظفری افشار

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :