برگزاری ششمین نشست کمیته منابع غیرزنده دریایی با تمرکز بر مشارکت اعضاء در ارائه پروژه‌های مرتبط با منابع غیرزنده دریایی

۲۲ آذر ۱۴۰۱ | ۱۵:۴۳ کد : ۲۸۳۰۸ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۲۱۶
برگزاری ششمین نشست کمیته منابع غیرزنده دریایی با تمرکز بر مشارکت اعضاء در ارائه پروژه‌های مرتبط با منابع غیرزنده دریایی

کلید واژه ها: برگزاری ششمین نشست کمیته منابع غیرزنده دریایی با تمرکز بر مشارکت اعضاء در ارائه پروژه‌های مرتبط با منابع غیرزنده دریایی


نظر شما :