شرایط زندگی در دوران اولیه زمین مناسب بود

۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ | ۱۳:۲۹ کد : ۲۸۵۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۷
مشاهدات و تحقیقات محققین چنین بیان میکند که...
مشاهدات و تحقیقات محققین چنین بیان میکند که :
هیدروژنهای اطراف کره زمین (اتمسفر) برمیگردد به میلیاردها سال پیش- مطالعات اخیر چنین بیان میکند که اتمسفر اولیه کره زمین حدود بیش از 40 در صدآن هیدروژن بوده است.
بوجود آمدن اقلیم مناسب- شرایط زیست محیطی تشکیل ترکیبات اورگانیکی مثل آمینو اسیدها و شکل گیری کلی کره زمین تماما" در 6/4 میلیارد سال پیش آغاز شد.
در حدود 25 سال است که دانشمندان برروی میزان ازدیاد کربن دی اکسید و کمبود هیدروژن در مشتری و زهره که به اندازه میزان اتمسفر کره زمین است تحقیق میکنندو نیز تا حدودی به این نتیجه رسیده اند که ملکولهای اورگانیکی اتمسفر ناشی از رآکتورهای فتو شیمیائی و تخلیه الکتریکی نمیباشد.
 


محسن مظفری افشار

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :