تجدیدمزایده عمومی واگذاری شمش طلا ونقره

۰۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۱ کد : ۲۸۶۵۵ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۸۵۲
تجدیدمزایده عمومی واگذاری شمش طلا ونقره

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد 5 قطعه شمش طلا ونقره حاصل ازعملیات اکتشافی وآزمایشگاهی خود را از طریق مزایده عمومی، به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره مزایده 1001003008000017، با شرایط مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید:

  • کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهادات مزایده گران و بازگشایی پاکت‌ها از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
  • مزایده‌گران می‌بایست در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
  • از کلیه مزایده‌گران دعوت می‌شود از تاریخ 1401/12/06 لغایت  1401/12/13 مدارک ذکر شده در اسناد مزایده را تهیه و تکمیل نموده، و مطابق دستورالعمل پاکات (الف)،(ب) و ( ج) را در سامانه ستاد بارگذاری نموده و پاکت (الف) را در بسته و لاک و مهر شده ، حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 1401/12/24 به دبیرخانه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تحویل داده و رسید دریافت نمایند .

اطلاعات تماس و آدرس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور : تهران، میدان آزادی، بلوار معراج،

تلفن : 64595-021 ، نمابر : 66070516-021 ، پایگاه اطلاع رسانی:www.gsi.ir  

 
توجه:
برداشت اسناد مزایده تا 25 / 12 / 1401 و ارائه پیشنهادات جهت مزایده فوق تا 16 / 1 / 1402 تمدید گردید

 


نظر شما :