میزان آلودگی مرداب انزلی وتغییرات ژئومورفولوژی دریای خزر مطالعه می شود

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴ | ۱۳:۰۲ کد : ۲۸۷۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۴
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه خبر سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور دکتر راضیه لک مسئول بخش فیزیک دریایی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور در سومین کنفرانس بین المللی ...

طی سالیان اخیر سواحل دریای خزر در حال پیشرفت وتخریب هستند که مطالعه علل وتبعات این پدیده وهمچنین اثرات مخرب زیست محیطی تالاب انزلی توسط کارشناسان زمین شناسی دریایی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه خبر سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور دکتر راضیه لک مسئول بخش فیزیک دریایی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور در سومین کنفرانس بین المللی مطالعه تغییرات آب سطح دریای خزر که در دانشگاه گیلان با حضور کارشناسان داخلی وخارجی برگزار شد طی مقاله ایی با عنوان بررسی ریخت شناسی وتغییرات سواحل ایرانی  دریای خزر به مطالعه وشناسایی عوامل تاثیرگذار در تغییر سواحل ایرانی دریای خزر پرداخته است.
وی با بیان اینکه مطالعات صورت گرفته با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور صورت گرفته است ،خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت زیاد جنوب دریای خزر تعدادی از داده های ماهواره ایی تکراری وجدید از وب سایت ناسا ومربوط به سال 2003 انتخاب شده وکارشناسان شروع به تفسیر این داده ها کردند.
وی ادامه داد: مطالعات براساس قرار گرفتن سواحل جنوبی خزر در طبقات مختلف وبررسی مناطق در حال پیشرفت ویا تخریب صورت گرفت وبه این ترتیب کارشناسان با تمرکز بر چند منطقه خاص موفق به مطالعات جزئی تز وتخصصی تر شدند.
دکتر لک گفت: یکی از این مناطق دلتای سفید رود می باشد که تغییرات شکل دلتای این رودخانه،مدل آن وتغییرات در سطح کانال های آن مورد توجه این مقاله می باشد.
وی در ادامه یادآور شد: کارشناسان وشرکت کنندگان در کنفرانس طی روزهای آینده بازدیدی را از خلیج گرگان وشبه جزیره میان کاله جهت بررسی بیشتر تغییرات سطح آب واثر این افزایش سطح وتخریب آن در سواحل چالوس ونوشهر خواهند داشت.
دکتر لک در خاتمه گفت: البته افزایش سطح آب دریای خزر تنها به تخریب سواحل ختم نمی شود ودر بسیاری از مناطق دلتای سفیدرود علاوه بر پیشرفت وایجاد تخریب وغرق شدگی سواحل ، ساخت ساحل وافزایش حریم خاکی را نیز موجب شده است.
در ادامه دکتر ترانه شارمد نیز مسئول گروه شیمی آب گروه  زمین شناسی دریایی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور در مقاله ایی تحت عنوان بررسی شیمی آب تالاب انزلی به بررسی مسائل موجود در آلودگی وشیمی آب این تالاب پرداخت.
 وی با بیان اینکه بر اساس عواملی از جمله دما ،شوری، هدایت الکتریکی  واکسیژن محلول در آب به بررسی مسائل موجود در تالاب انزلی می پردازیم ،خاطرنشان کرد: عملیات نادرست دفن زباله در شمال غربی تالاب بر روی اکسیژن محلول وph آب تاثیرات نامطلوبی داشته که این امر با ورود رودخانه هایی که از رشت وکارخانه های متعدد آن می گذرد تشدید می شود که در نهایت شاهد کاهش اکسیژن محلول وبالا رفتن PH آب واسیدی شدن آن خواهیم بود.
شارمد در ادامه گفت: طبق بررسی های انجام  شده درمناطقی که رودخانه  به مرداب نزدیک شده ،    شوری آب کمتر می شود ولی در مناطقی که به لجن زارها برخورد می کنیم شاهد بالا رفتن شوری آب به مقدار بسیا ر زیاد هستیم.
 وی گفت: بطور کلی کارشناسان در غالب مقاله ارائه شده سعی در مطالعه میزان آلودگی مرداب انزلی توسط رودخانه های اطراف دارند که به لحاظ مشکل برداشت نمونه در زمستان این فعالیت ها بیشتر در تابستان صورت می گیرد.
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :