تجدید مزایده عمومی واگذاری یک فروند شناورهیدروگرافی زمین دریا

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۱ کد : ۲۸۷۶۲ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۶۰۵
تجدید مزایده عمومی واگذاری یک فروند شناورهیدروگرافی زمین دریا

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد از طریق مزایده عمومی به شماره 1001003008000018 ، یک فروند شناور هیدروگرافی زمین دریا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، با شرایط مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهادات مزایده گران و بازگشایی پاکت‌ها از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

مزایده‌گران می‌بایست در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه : یکشنبه 1401/12/21 ساعت14 میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : تا ساعت 19  چهارشنبه1402/01/16 

زمان بازدید ازموارد مزایده : 14 /   01  /1402  و 1402/01/15 ساعت 9 تا 14 ( حضور نماینده شرکت با معرفی نامه معتبر وکارت شناسایی معتبر الزامی می باشد همچنین افراد حقیقی ارائه کارت شناسایی معتبر ومدارک مثبته ثبت نام درسامانه ستاد الزامیست  .)

آدرس بازدید از موارد مزایده : قشم- روستای شیب دراز- اسکله گردشگری . جهت بازدید با شماره 09126075950 آقای اسدی کرم  سرپرست اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه هرمزگان و آقای افراشته با شماره موبایل 09177699790 هماهنگی بعمل آید.

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : یکشنبه 1402/01/27 ساعت 14

اطلاعات تماس و آدرس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور : تهران، میدان آزادی، بلوار معراج،

تلفن : 6459 -021، نمابر : 66070516-021 ، پایگاه اطلاع رسانی:www.gsi.ir  


نظر شما :