اروپا در مورد مشتری هدفی را دنبال میکند

۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۴ | ۱۳:۳۳ کد : ۲۸۸۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۹
مامورین آژانس فضائی اروپا که شامل یک روبات سیار است در سال 2011 میلادی زمین را به مقصد مشتری ترک خواهند کرد...
مامورین آژانس فضائی اروپا که شامل یک روبات سیار است در سال 2011 میلادی زمین را به مقصد مشتری ترک خواهند کرد ودر سال 2013 در سرزمین قرمز فرود خواهند آمدیک آزمایشگاه سیار که قابل تنفس است برای آزمایشات بیولوژی و شنیدن لرزه های داخل سیاره برای این سفر مهیا شده است.
تمام اعضای آژانس فضائی در مورد عملکردها – نتایج – و پیشرفت حقیقی ماموریت در تلاش هستند تا اثبات کنند طبق یافته های بیوشیمیائی :  میزان متان نمایان شده در این سیاره گویای حضور میکروبیال ارگانیکی میباشدکه خروج مواد ولکانیکی را بیان میکند دانشمندان در مورد سفر به مشتری یک نظر عمومی دارند و اینست که : اگر شما علائم زمین شناسی را در این سیاره پیدا نکنید نمیتوانید پیشنهادی در مورد زمین شناسی داشته باشید

محسن مظفری افشار


کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :