کاووشگران موضعی ایده آل روی سطح کره ماه پیدا میکنند

۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴ | ۱۳:۴۰ کد : ۲۹۲۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۶
سطح ماه دائما توسط انرژی گرمائی خورشید بطور مستمر و بدون هیچ زیستگاه طبیعی گرم میشود مقایسه گرمای...
سطح ماه دائما توسط انرژی گرمائی خورشید بطور مستمر و بدون هیچ زیستگاه طبیعی گرم میشود مقایسه گرمای سوزان و سرمای طاقت فرسای سطح کره ماه یکی از برنامه های سال گذشته ناسا بودسایه ای که بطور دائمی در دهانه کوههای قطب شمال ماه ایجاد شده باعث یخ شدن آب بطور مخفیانه میشود اما بعد این مشاهدات تائید نشد ذوب شدن آبها باعث میسود تا ما بتوانیم از آب شرب استفاده کنیم. شکسته شدن مولکول اب و تولید ئیدروژن و اکسیژن باعث خواهد شد تا هوای قابل استنشاق ایجاد شود و همچنین تولیدسوخت موشک برای سفر به کره مریخ فراهم شود.
بعضی از دانشمندان معتقدند که بهترین موضع برای معین کردن و نشستن روی ماه قسمت شمالی حاشیه دهانه کوههای ماه که به شکل مروارید است میباشد
در روی کره زمین تابستان به معنی واقعی دائمی است و در زمستان قطب شمال در تاریکی غوطه ور میشود اما برروی ماه تئوریسینها معتقدند که تابش نور خورشید بر سطح ماه دائمی است اما این نظریه همراه با شک و تردید است چون ماه اتمسفر ندارد و دمای سطحی ان نوسانات بسیاری است (حدود 212 درجه فارنهایت یعنی 100 درجه سیلیسیوس تا منفی 292 درجه فارنهایت یعنی منفی 180 درجه سانتیگراد است)!!!

محسن مظفری افشار


کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :