معدن شماره 3سنگ آهن گل گهر تا 5 سال آینده راه اندازی می شود

۲۶ شهریور ۱۳۸۴ | ۰۲:۴۷ کد : ۳۲۲۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۰۲
به منظور لزوم استفاده بهینه از معادن موجود و با توجه به ضرورت افزایش تولید فولاد در برنامه 5 ساله چهارم کشور به میزان 25 میلیون تن در سال که سهم معدن شماره 3 گل گهر در این رابطه 10 .....

به منظور لزوم استفاده بهینه از معادن موجود و با توجه به ضرورت افزایش تولید فولاد در برنامه 5 ساله چهارم کشور به میزان 25 میلیون تن در سال که سهم معدن شماره 3 گل گهر در این رابطه 10 میلیون تن کنسانتره و 10 میلیون گندله پیش بینی شده است اقدام به بررسی تجهیز معدن شماره 3 (آنومالی3) شد که در حال حاضر مطالعات اکتشاف تفضیلی این توده با بیش از 44000 متر حفاری انجام گردیده و مطالعات فنی و اقتصادی مقدماتی آن نیز توسط شرکت ADC کانادا صورت پذیرفته است که بر اساس آن میزان دخیره ای معادل 643 میلیون تن سنگ آهن برآورد گردیده و استخراج از این معدن با ظرفیت 10 میلیون تن کنسانتره آهن و در ادامه 10 میلیون تن گندله تا 20 سال به روش روباز اقتصادی شناخته شده و استخراج مابقی ذخیره با روشهای زیرزمینی اقتصادی خواهد بود. برای دستیابی به اهداف فوق ضمن تاسیس شرکت جداگانه ای به نام گهر زمین مناقصه ای جهت انتخاب پیمانکار برای خاکبرداری اولیه برگزار گردید که در نتیجه پیمانکار واجد شرایط انتخاب و عملیات خاکبرداری نیز آغاز گردیده است و تاکنون به میزان 6 میلیون تن خاکبرداری صورت پذیرفته است.
   هزینه برآورد شده برای تجهیز معدن و ساخت و نصب کارخانه تغلیظ به ظرفیت 10 میلیون تن کنسانتره و در ادامه 10 میلیون تن گندله 750 میلیون یورو و همچنین مبلغ 150 میلیون یورو برای آماده سازی معدن پیش بینی می شود. در این ارتباط بررسی انتخاب پیمانکار بین المللی برای طراحی کلی معدن، کارخانه های تغلیظ و گندله سازی و همچنین تهیه اسناد مناقصه شروع شده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری قرارداد مربوط منعقد و مجموعه مجتمع مربوط به معدن شماره3 تا قبل از سال 1388 به مرحله بهره برداری برسد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :