بزرگترین‎‎ طرح‎ تولید کنسانتره‎ سنگ‎ آهن

۲۶ شهریور ۱۳۸۴ | ۰۱:۵۰ کد : ۳۲۴۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۸
بزرگترین طرح‎ تولید کنسانتره‎ سنگ‎ اهن‎ کشور روز دوشنبه‎ با حضور وزیر صنایـع‎ و معادن‎‎ در مجتمع‎ معدنی‎ چغارت‎ بافق‎ استان یزد به‎‎ بهره برداری‎ رسید0
بزرگترین طرح‎ تولید کنسانتره‎ سنگ‎ اهن‎ کشور روز دوشنبه‎ با حضور وزیر صنایـع‎ و معادن‎‎ در مجتمع‎ معدنی‎ چغارت‎ بافق‎ استان یزد به‎‎ بهره برداری‎ رسید0
این‎ طرح‎ به‎‎ منظور استمرار تولید سالیانـه 4 میلیون‎‎‎ تن سنگ‎ اهن دانه‎‎ بنـدی‎ شـده و 3 میلیون‎‎‎ و 200 هزار تن کنسانتره‎ سنـگ‎ اهـن به‎‎ بهره برداری‎ رسید0 با بهره‎‎ برداری‎ از این‎ طرح‎ زمینه اشتغـال‎ 18 هزار نفر به‎ طور مستقیم‎‎ و غیر مستقیـم فراهم‎ شد0
در نخستین‎‎ سال‎ فعالیت‎ این واحد تـولـیـدی‎ سالیانه‎ یک‎ میلیـون‎‎ و 600 هـزار تـن و از سال‎ دوم‎ به‎‎ بعد سالیانه 3 میلـیـون‎ و 200 هزار تن‎‎ کنسانتره‎ سنگ‎ اهن با عیار بیش‎ از 66 درصد تولید می‎شود0 برای‎‎‎ بهره‎‎برداری از این‎ واحد تولیـدی کـه از سال‎‎ 70 اغاز شده‎ 4 هزار میلیارد ریـال سرمایه‎‎ گذاری‎ شده است‎0
با اجرای‎ طرح‎ توسعه‎ چغارت‎ بافق‎‎ ضمن‎ رونـق اقتصادی‎‎ منطقه‎‎ وابستگی‎ کشور به بازارهـای خارجی‎ کاهش‎‎ و درامد ارزی‎ کشور هم‎ افزایـش می‎یابد0 از
تولیدات‎ این‎ واحد تولیدی‎ در کارخـانـه‎ ذوب‎ اهن‎‎ اصفهان و دیگر کارخانه‎های‎ فولاد کشور استفاده‎ می‎شود0
IRIB News

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :