در مورد شهاب سنگها یا همان آستروئیدها چه میدانید؟

۲۲ تیر ۱۳۸۴ | ۱۴:۱۶ کد : ۳۲۹۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۶۳
بیشتر شهابسنگها در اطراف خورشید با دوران دایره ای بصورت پایدار حرکت میکند واستقرار انها برمیگردد...
بیشتر شهابسنگها در اطراف خورشید با دوران دایره ای بصورت پایدار حرکت میکند واستقرار انها برمیگردد به 5/4 میلیارد سال پیش زمانی که سیارات و خورشید شکل گرفتند دراین میان نیروی جاذبه در سیاره مشتری باعث میشود تا بعضی از این اجرام در خارج از منظومه شمسی که قرار دارند از راه اصلی خارج و ردون مسیر قرار  بگیرند . شهاب سنگها در هر لحظه احتمال دارد با یکدیگر و سیارات دیگر وحتی زمین برخورد کنند  این مستلزم یک انرژی پتانسیل بالائیست که این اجرام دارند (انقراض دایناسورها)
اقسام شهاب سنگها: شهاب سنگها از نظر ترکیبات شیمیائی و رنگی که توسط تلسکوپها شناسائی میشوند به اقسام زیر تقسیم شده اند:
1-آستروئیدهای سنگی
2-آستروئیدهای فلزی
3-آستروئیدهای کربناتی

محسن مظفری افشار

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :