شورای هماهنگی مراکز لرزه نگاری و شتاب گذاری کشور تشکیل شد

۲۵ تیر ۱۳۸۴ | ۱۵:۲۳ کد : ۳۳۰۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۸۲
با تصویب وزرای عضو ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه، شورای راهبری پروژه های طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران ...

با تصویب وزرای عضو ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه، شورای راهبری پروژه های طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران و شورای هماهنگی مراکز لرزه نگاری و شتابگذاری کشور تشکیل شد.


به گزارش گروه خبر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و به نقل از ایسنا شتابگذاری کشور با هدف ایجاد هماهنگی بین مراکز مختلف دارنده تجهیزات و ایستگاههای لرزه سنجی و شتاب سنجی و موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران تشکیل شده است. رییس دانشگاه تهران به عنوان رییس شورا و نماینده دبیر خانه ستاد معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان زمین شناسی، و اکتشافات معدنی کشور ، رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، رییس پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و رییس موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران (دبیر شورا) اعضای این شورا را تشکیل میدهند که دبیرخانه آن در دانشگاه تهران مستقر خواهد بود. به گزارش ایسنا، براساس این مصوبه همچنین موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به منظور دریافت و جمع آوری اطلاعات مراکز علمی ذیربط در ثبت زمین لرزه و پردازش این اطلاعات و نیز مطالعه پیش نشانگرهای زمین لرزه و امکان سنجی پیش بینی وقوع و یا عدم وقوع آن، به عنوان مسئول مدیریت اطلاعات لرزهیی کشور تعیین شد. بر این اساس موسسه ژئوفیزیک موظف به اطلاع رسانی مناسب، سریع و شبانه روزی وقوع زمین لرزههای کشور به دستگاهها و مراکز ذیربط، دریافت، جمع آوری، پردازش و تحلیل دادههای لرزهای مراکز مختلف، بررسی و تحلیل پیش نشانگرهای وقوع زمین لرزه، هشدار در خصوص وقوع احتمالی زمین لرزه در مناطق مختلف کشور به مسئولان ذیربط و بررسی و تحلیل اخبار و شایعات مربوط به پیشبینی وقوع زمین لرزه است. براساس ماده دیگری از این مصوبه، تمامی مراکزی که به نحوی دارنده تجهیزات و ایستگاههای لرزه سنجی و شتاب سنجی در کشور میباشند موظفند اطلاعات و دادههای تولید شده خود را به صورت بر خط (on line) در اختیار موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران قرار دهند. براساس این مصوبه همچنین به منظور اجرایی شدن پروژههای طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران ساختار و مدیریت اجرایی طرح تحت عنوان شورای راهبری پروژههای طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران تشکیل شد. به گزارش ایسنا، اعضای این شورا شامل قائم مقام معاون اول رییس جمهور در ستاد (رییس شورا)، معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن، معاون امور فنی سازمان مدیریت، معاون دستگاه ذیربط، رییس مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران (دبیر شورا) و یک نفر متخصص به انتخاب رییس شورا است . وظایف این شورا بررسی و تصویب جزئیات پروژههای طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران و تعیین اولویت اجرایی این پروژهها، تعیین دستگاه یا دستگاههای مجری هر پروژه، تعیین میزان و نحوه تخصیص بودجه به هر پروژه و زمان بندی اجرای آن و نظارت عالیه و ارزیابی عملکرد مجری یا مجریان پروژه است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :