چه تعداد از داینسورها کشف شده اند

۲۷ تیر ۱۳۸۴ | ۱۳:۳۵ کد : ۳۳۲۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۰۷
ابتدا از خودمان این سوال را میکنیم که چگونه یک تصویر از یک دایناسور را توصیف کنیم...

                                                            

ابتدا از خودمان این سوال را میکنیم که چگونه یک تصویر از یک دایناسور را توصیف کنیم؟
زمانی که ما به اشکال گوناگون حیوانات مینگریم به  گونه های مختلفی پی میبریم و وجه تمایز و تشخیص را پیدا میکنیم جانوران و حیوانات در دورانهای قبل بسیار متعدد بودند اما بدلایل مختلف از بین رفتند و حتی اثار وبقایای آنها نیز کشف نشده است اما فسیلهائی که کشف شده است گویای اینست که محیط برای دفن آنها مناسب بوده است واز طریق این فسیلها میتوان به زندگی انها در گذشته و عواملی که باعث از بین رفتن آنها شده است و حتی حالتهای غالب شده ونوسانات زیست آنها دسترسی پیدا کرد.

برای مثال تعداد فسیلها در 70 میلیون سال پیش بیشتر از 175 میلیون سال پیش بوده است.بنا براین میدانیم دایناسورهای کرتاسه پائینی بیش از ژوراسیک میانی بوده اند و تعداد آنها بیش از 50 گونه بوده است.ولی دلیلی برای اثبات اینکه تعداد آنها بیشتر از پرندگان امروزیست وجود ندارد.

محسن مظفری افشار

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :