<P dir=rtl>زلزله ای به قدرت ۳ ریشتر حوالی شهرگرگان را لرزاند.</P>

۰۸ فروردین ۱۳۸۳ | ۱۷:۱۰ کد : ۳۴۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۰۱۸
<P dir=rtl>زمین لرزه ای به بزرگی ۸ / ۳ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت <BR>۳و هشت دقیقه و۳۶ ثانیه بامداد شنبه ...</P>

زلزله ای به قدرت ۳ ریشتر حوالی شهرگرگان را لرزاند

تهران ، ایرنا : هشتم فرودین ۱۳۸۳ برابر با ۲۷ مارس ۲۰۰۴
زمین لرزه ای به بزرگی ۸ / ۳ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت
۳و هشت دقیقه و۳۶ ثانیه بامداد شنبه حوالی شهر گرگان واقع در استان
گلستان را لرزاند.
شبکه لرزه نگاری وابسته به موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران مشخصات این
زمین لرزه را با عرض جغرافیایی ۸۹ / ۳۶ و طول۹۱ / ۵۴ ثبت کرده است .
پیشتر نیز زمین لرزه ای به قدرت ۲ / ۴ ریشتر در ساعت یک وشش دقیقه ۳۰و
ثانیه بامداد شنبه این منطقه را در استان گلستان لرزانده بود.
تاکنون از خسارات یا تلفات احتمالی این زمین لرزه ها گزارشی دریافت
نشده است .

کلید واژه ها: گلستان


نظر شما :