سهم 16 درصدی صنعت در تولید ناخالص ملی باید دو برابر شود

۱۷ فروردین ۱۳۸۳ | ۰۶:۲۷ کد : ۳۹۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۶۹
مشاور وزیر صنایع و معادن گفت: در حالی که سهم صنعت در تولید ناخالص ملی ایران 16درصد است، این سهم در...
سهم 16 درصدی صنعت در تولید ناخالص ملی باید دو برابر شود دنیای اقتصاد 17/1/1383- خبرگزاری فارس- مشاور وزیر صنایع و معادن گفت: در حالی که سهم صنعت در تولید ناخالص ملی ایران 16درصد است، این سهم در کشورهای توسعه یافته 25 تا 30 درصد بوده است. رضا اشرف سمنانی افزود: باید بکوشیم تا طی چند برنامه و حداکثر تا 20 سال آینده این سهم را به 2 برابر افزایش دهیم. وی اضافه کرد: این توسعه صنعتی است که میتواند توسعه اقتصادی بیافریند و از پیامدهای آن، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح رفاه در جامعه است. قائم مقام معاون برنامهریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن اظهار داشت: آنچه میتواند ایران را به توسعه صنعتی و در نهایت به توسعه اقتصادی برساند، مجموعهای از عوامل چون ارتقای توان مدیریتی و سطح تکنولوژی همسو با روند تغییرات جهانی، تسریع روند خصوصیسازی، افزایش سرمایهگذاری و مشارکت خارجی همراه با بسترسازی لازم برای آن و مواردی از این دست است. وی از دیگر عوامل موثر در روند توسعه اقتصادی به لزوم وجود استراتژی مشخص، شفاف و کارآمدی اشاره کرد که به یاری یک مدیریت حرفهای و صنعتی، نیروی انسانی ماهر تکنولوژی مناسب و سطح دانش کافی، به توسعه صنعتی بیانجامد. اشرف سمنانی از کمبود کانونهای فکری لازم مانند مراکز تحقیق و توسعه و واحدهای مهندسی در ایران یاد کرد و بر لزوم وجود آنها تاکید کرد. وی گفت: ایجاد محیط فرهنگی، حقوقی و سیاسی جهت سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی یک ضرورت است و نیاز به اصلاح برخی قوانین مانند قانون کار، تامین اجتماعی، تجارت و مالیاتها دارد. مشاور وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که از یک اقتصاد رقابتپذیر با گرایشهای بینالمللی برخوردار شویم. وی در این راستا، بر لزوم شناسایی و تبدیل مزیتهای نسبی در مسیر رقابتی شدن تاکید کرد. اشرف سمنانی تصویب طرح نوسازی صنایع را در مسیر ارتقای سطح بهرهوری، مدیریت و تکنولوژی موثر خواند. وی گفت: کلیه قوانین موجود مالی، بانکی و تجاری باید در جهتی باشد که موجبات توسعه صنعتی را فراهم کند و در نهایت به توسعه اقتصادی بیانجامد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :