گروه لرزه زمین ساخت سازمان سمینار یکروزه برگزار میکند

۱۷ آذر ۱۳۸۲ | ۰۴:۴۶ کد : ۴۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۵
سمینار یکروزه تحت عنوان فرگشت ساختاری زاگرس توسط گروه لرزه زمین ساخت در تاریخ 25آذرماه1382 هزمان با روز پژوهش در سالن اجتماعات سازمان زمین شناسی ...
سمینار یکروزه تحت عنوان فرگشت ساختاری زاگرس توسط گروه لرزه زمین ساخت در تاریخ 25آذرماه1382 هزمان با روز پژوهش در سالن اجتماعات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار می شود. ساعت 10:15-9:30 .مطالعه لرزه زمینساخت و ساختار پوسته در زاگرس مرکزی بر اساس تحلیل خردزمین لرزههای ثبت شده در یک شبکه محلی- سخنرانی توسط محمد تاتار(موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله) ساعت10:45-10:30 . نقش زونهای دکولمان ژرف و پی سنگ در تکامل زاگرس سخنرانی توسط عباس بحرودی(سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) ساعت 11:45-11:15 . اهمیت گسله های امتدادلغز در پی سنگ زاگرس سخنرانی توسط خالد حسامی آذر(موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله) ساعت12:15-11:45 بازنگری سازوکار کانونی زمین لرزه ها و نقش گسله های امتداد لغز در زاگرس سخنرانی توسط مرتضی طالبیان(سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :