<P dir=rtl>برای تولید 20 میلیون تن فولاد در برنامه چهارم ظرفیت سازی میشود</P>

۳۰ فروردین ۱۳۸۳ | ۱۴:۳۱ کد : ۴۶۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۲۰۳
<P dir=rtl>بر اساس مطالعات انجام شده، طی برنامه چهارم توسعه کشور، برای تولید 20 میلیون تن فولاد در کشور برنامهریزی شده است</P>

برای تولید 20 میلیون تن فولاد در برنامه چهارم ظرفیت سازی میشود
بر اساس مطالعات انجام شده، طی برنامه چهارم توسعه کشور، برای تولید 20 میلیون تن فولاد در کشور برنامهریزی شده است.عبدالله اعزازی معاون برنامهریزی و توسعه شرکت ملی فولاد ایران با بیان این مطلب گفت: این ظرفیتسازی در برنامه سوم توسعه 7/14 میلیون تن پیشبینی شده بود که تاکنون 12 میلیون تن آن محقق شده و بقیه این میزان نیز در جریان است. وی با اشاره به سیاستهای دولت طی سالهای اخیر مبنی بر واگذاری بخشهای نورد، فروآلیاژ، دیرگداز و ... به بخش خصوصی یادآور شد: سهم بخش خصوصی از تولید فولاد طی برنامه سوم توسعه 700 هزار تن بوده که پیشبینی میشود، این میزان در برنامه چهارم توسعه حداقل به سه میلیون تن برسد. اعزازی گفت: صنعت دیرگداز از نیازهای مهم و اساسی صنعت فولاد بوده تا جایی که در فرآیند تبدیل سنگ آهن به یک تن فولاد به عنوان یک محصول نهایی، بیش از 30 کیلوگرم مواد دیرگداز نیاز است. وی با تاکید بر این که توسعه فولاد مستلزم توسعه صنایع دیرگداز است، اضافه کرد: شرکت ملی فولاد ایران قصد دارد، طی برنامه چهارم توسعه، برنامه توسعه صنعت دیرگداز را توسط بخش خصوصی دنبال کند. معاون برنامهریزی و توسعه شرکت ملی فولاد ایران تصریح کرد: کارخانههای صنعت دیرگداز، جزو نخستین کارخانههایی بودند که در آغاز بحث «خصوصیسازی» به بخشهای غیردولتی واگذار شدند. وی با ابراز خوشوقتی از برپایی «نخستین همایش بینالمللی مواد دیرگداز»، آن را گام مثبتی در راه شناخت صنعت دیرگداز در کشور و ارائه توانمندیهای آن عنوان کرد و گفت: با وجود آن که در تولید فولاد در دنیا رتبه بیست و دوم را دارا هستیم و در سال گذشته 5/8 میلیون تن تولید فولاد داشتیم، به دلیل ناکافی بودن اطلاعرسانی در این زمینه چندان نتوانستهایم جایگاه خود را تثبیت کنیم.بنابر این گزارش، «همایش بینالمللی مواد دیرگداز» به همت دانشگاه علم و صنعت ایران و با حمایت وزارت صنایع و معادن، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران و شرکتهای ملی فولاد ایران، صنایع مس و نیز شرکتهای «فرآوردههای نسوز آذر» و «نسوز پارس» 15 تا 17 اردیبهشت ماه امسال در محل اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار میشود

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :