<P dir=rtl>کشف دهمین سیاره منظومه شمسی؟</P>

۳۱ فروردین ۱۳۸۳ | ۰۹:۴۶ کد : ۴۶۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۲۵۱
<P dir=rtl>در سال های اخیر اجرام متعددی از جنس سنگ و یخ، مشابه سدنا، در کرانه های دورافتاده منظومه شمسی کشف شده است، اما اندازه سدنا...</P>

کشف دهمین سیاره منظومه شمسی؟

دانشمندان آژانس فضایی آمریکا، ناسا، تایید کرده اند که دورافتاده ترین جرم در منظومه شمسی را کشف کرده اند.

این شی به کمک تلکسوپ فضایی اسپیتزر، که اخیرا به فضا پرتاب شد و اجرام بسیار سرد را در طیف نوری مادون قرمز ردیابی می کند کشف شد.

این سیارک، که دانشمندان آن را "سدنا" (الهه دریاها در فرهنگ اسکیمو) نامیده اند، در مداری ورای دورافتاده ترین سیاره شناخته شده منظومه شمسی، پلوتون، به دور خورشید می گردد.

از زمان کشف پلوتون در سال 1930 تاکنون شیئی به این عظمت در مدار خورشید کشف نشده بود.

برخی منجمان معتقدند که سدنا ممکن است از پلوتون بزرگ تر باشد و آن را دهمین سیاره منظومه شمسی نامیده اند.

در سال های اخیر اجرام متعددی از جنس سنگ و یخ، مشابه سدنا، در کرانه های دورافتاده منظومه شمسی کشف شده است، اما اندازه سدنا به آن موقعیتی ویژه می بخشد.

با توجه به این که قطر سدنا تقریبا دو هزار کیلومتر است، اکثر ستاره شناسان آن را یک سیارک می دانند. سدنا آنقدر بزرگ نیست که یک سیاره تلقی شود.

پلوتون نیز از جمله اجرامی است که طبقه بندی آن میان دانشمندان اختلاف انداخته است. برخی آن را سیاره و سایرین سیارک می دانند.

"سدنا" (Sedna) از پلوتون سه بار دورتر است و تصور می شود سردترین جرم منظومه شمسی باشد به طوری که درجه حرارت آن هرگز از منهای 240 درجه سلسیوس تجاوز نمی کند.

سدنا ده هزار و پانصد سال یک بار گردش در مدار خود را تکمیل می کند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :