تولید نقشه‌های یکصدهزارم کل کشور به پایان رسید

۲۷ تیر ۱۳۹۰ | ۰۷:۳۸ کد : ۵۵۹۹ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۱۹۰
مدیر طرح وبرنامه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در گفت وگو با روابط عمومی این سازمان در خصوص تولید اطلاعات پایه زمین شناسی در مقیاس 100 هزار گفت...
با تهیه وتکمیل نقشه‌ زمین‌شناسی یکصد هزارم 98 درصد مناطق اولویت دارکل کشورو هم چنین تولید و تکمیل نقشه ژئوشیمیایی یکصدهزارم 88 درصد مناطق  اولویت دار  تا پایان سال 1383، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با پیشی‌گرفتن از اهداف خود در  برنامه سوم توسعه، تولید نقشه‌های کاربردی زمین شناسی و اکتشافی ( بزرگ مقیاس )،‌ اکتشاف ذخایر جدید مواد معدنی درراستای طرح استراتژی اکتشاف و استفاده از روش‌های نوین در شناسایی و پتانسیل‌یابی مواد معدنی را در دستور کار خود قرار داده است.
مدیر طرح وبرنامه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  در گفت وگو با  روابط عمومی این سازمان  در خصوص تولید اطلاعات پایه زمین شناسی در مقیاس 100 هزار گفت : نقشه های زمین شناسی100 هزار در گستره‌ای معادل 750 هزارکیلومتر مربع در برنامه سوم تهیه شده است که در مجموع با فعالیت های صورت گرفته در سالهای گذشته ، اکنون حدود98 در صد مناطق اولویت دارکشور زیر پوشش این نقشه قرار گرفته اند . این بررسی‌ها حاکی از رشد تولید این نقشه‌ها از 7 برگ درسال در برنامه پنجساله اول به 19 برگ در سال در برنامه   دوم و 50 برگ در سال در برنامه سوم است.
مهندس مهدیزاده درباره فعالیت‌های سازمان زمین شناسی‌واکتشافات معدنی کشورافزود :این سازمان در راستای وظایف حاکمیتی خود مبنی بر سیاست‌گذاری،  نظارت و انجام مطالعات زمین شناسی و طرح‌های اکتشافی و تهیه گزارش های فنی- اقتصادی مقدماتی در 6 محور سیاست‌گذاری در امور زمین‌شناسی و اکتشاف ، تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی ، تجهیزودستیابی به فناوری‌های نوین ، ارتقا سطح دانش فنی و اطلاع رسانی فعال در زمینه علوم زمین گام‌های بنیادی برداشته است و در مدت 8 سال بر اساس نمودارهای آماری عملکردی معادل 20 سال گذشته داشته است

 
 
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :