اولین شهاب سنگ سه قلو مشاهده شد

۲۳ مهر ۱۳۹۰ | ۱۳:۳۰ کد : ۵۷۴۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۷۴
جدیدا" یکی از هزاران شهاب سنگی که بدور خورشید می چرخد یافت شده است که با دو شهاب سنگ دیگر...
جدیدا" یکی از هزاران شهاب سنگی که بدور خورشید می چرخد یافت شده است که با دو شهاب سنگ دیگر یک منظومه کوچکی را بوجود آورده است. کاوشگران علوم فضائی و اختر شناسی اولین شهاب سنگ سه تائی یا سه قلو را که شامل دو شهاب سنگ کوچک در حال گردش بدور شهاب سنگ بزرگ است کشفکرده اند  اما آستروئید بزرگتر که بنام سیلویا معروف استدر سال 1866 کشف گردید این شهاب سنگ که از بزرگترین شهاب سنگهائیست که تا کنون پیدا شده و محل استقرار آن بین مریخ و مشتری می باشد.و حدود 280 کیلومتر پهنا دارد و حدود 5/3 واحد نجومی از خورشید فاصله دارد که هر واحد نجومی حدود 93 میلیون مایل استکه معدل و حد وسط مسافت بین خورشید و زمین است. از مدتهاقبل مردم بدنبال دیگر شهاب سنگها بودند که بالاخره شهاب سنگ عظیم سوم ظاهر شد.
با محاسبات دقیق و مختصر  چنین بنظر می رسد که این توده عظیم یعنی سیلویا 87 یک شهب سنگ قلوه سنگیست که رها و ول می باشد که از تصادف و برخورد شهاب سنگهای دیگر پس از خرد شدن و شکل گیری مجدد بدین شکل در آمده است .قمرهای کوچکتر اطراف آستروئیدها نیز اثار باقی مانده از شهاب سنگها و اجرام آسمانی می باشد. دانسیته این شهاب سنگها حدود 2/1 گرم بر سانتیمتر مکعب است.و 20 در صد بیشتر تز دانسیته آب است و تا حدودی ثابت میشود که شهاب سنگهای قدیمی ترکیبی از آب یخ و قلوه سنگ بودند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :