وزارت صنایع ومعادن در چهار ماه اول امسال بیش از 8870 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر کرد

۱۸ مهر ۱۳۹۰ | ۱۵:۵۴ کد : ۵۷۶۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۱۵
وزارت صنایع ومعادن در چهار ماه اول سال 84 تعداد 8874 فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری بیش از 269 هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال حدود 303 هزار نفر صادر کرده است .

وزارت صنایع ومعادن در چهار ماه اول سال 84 تعداد 8874 فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری بیش از 269 هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال حدود 303 هزار نفر صادر کرده است .
به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع ومعادن مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل نشانگرآن است که تعداد جوازهای تاسیس صادره علیرغم کاهش تعداد
1/1 درصدی ، در زمینه اشتغال زایی و پیش بینی سرمایه به ترتیب به میزان 9/5 درصد و 4/49 درصد رشد داشته است.
بنابراین گزارش استانهای تهران با 806 فقره، خراسان رضوی 687 فقره و مازنداران با 640 فقره به ترتیب بالاترین و استان خراسان شمالی با 42 فقره کمترین تعداد جوازهای صادره را به خود اختصاص داده اند.
این گزارش حاکیست در طی مدت مذکور 376 فقره طرح توسعه با میزان سرمایه 14522 میلیارد ریال و اشتغال 11142 نفر صادر گردیده است .
همچنین در دوره مورد گزارش 1612 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه ثابت مندرج در پروانه به میزان 14184 میلیارد ریال و اشتغال 33495 نفر صادر گردید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/3 درصد در تعداد و 3/36 در صد در میزان سرمایه رشد داشته است .

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :