تغییرات دگرگونی آب و هوا در شرق آفریقا

۳۰ شهریور ۱۳۸۴ | ۰۲:۳۲ کد : ۵۸۵۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۶۰
دانشمندان از طریق سیستمهای پهناور شکل گیری و ناپدید شدن دریاچه هارا حدود 1 تا 3 میلیون سال پیش...
دانشمندان از طریق سیستمهای پهناور شکل گیری ناپدید شدن دریاچه هارا حدود 1 تا 3 میلیون سال پیش تخمین زده اند در این دریاچه ها مدارکو اسنادی دال بر اینکه تغییر اقلیم جهانی رخ داده است که منجربه سیر تکاملی انسان شده است!!!! دکتر مارتین به همراه تیم خود از طریق مطالعه لایه های خاکی توانسته اند زمان و دوره های دریاچه ها را تشخیص هویت کند که در طول ریفت شیاری کنیا اتیوپی و تانزانیا صورت گرفته است .
اکتشافات قدیمی دریاچه ها:
لایه ها شامل استخوانها و ذرات میکروسکپی که بنام دیاتوم معروف هستند که سندیت عمق و ترکیب دریاچه های قدیمی را فاش میکند .خاکسترهای قدیمی در لایه های جدیدتر سن دریاچه ها را تخمین میزند .امتحان لایه های خاکی در هفت سایت سراسر شرق آسیا توسط دکتر مارتین صورت گرفته است که طی آن سه دوره متمایز دریاچه های پهناور پوشیده شده و عمق آنها به هزاران متر میرسد.
آنها دلیل آوردندکه پیشرفت دریاچه ها یک آب و هوای مرطوب را به همراه داشت که این آب و هوا تا 100 هزار سال دوام داشته و پس از آن آفریقا را خشکسالی و خشکی فرا گرفته است. دورانهای مرطوب در آفریقا انرژی زیادی را همراه با نوسان و تغییر بازتاب و انعکاس داد ودر این زمان یخچالهای طبیعی و اتمسفر سیر دگرگونیهای زیادی را طی کردند.

  

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :