<P dir=rtl>مصرف مس تا سال 2009 به 20 میلیون تن در سال می‌رسد.</P>

۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۳ | ۱۱:۰۷ کد : ۶۰۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۸۲
<P dir=rtl>ایران بر اساس آمار سال ‌٢٠٠٣ حدود ‌١/٠ تولید جهانی و ‌٨/٠ درصد مصرف جهانی مس را ...</P>

مصرف مس تا سال 2009 به 20 میلیون تن در سال می‌رسد
ایران بر اساس آمار سال ‌٢٠٠٣ حدود ‌١/٠ تولید جهانی و ‌٨/٠ درصد مصرف جهانی مس را در اختیار دارد.
مرادعلیزاده، مدیرعامل مس کرمان، در اولین همایش بین‌المللی مواد دیرگداز اظهار کرد: تولید مس خالص دنیا در سال ‌٢٠٠٣ به میزان ‌٣/١٥ میلیون تن بوده است که تولید آن در ایران یک درصد تولید جهانی است.
وی با اشاره به وضعیت ذخایر معدنی مس در جهان اظهار کرد: شیلی بیشترین ذخیره مس را داراست و ایران ‌٥/٣ درصد از ذخایر دنیا را دارد. همچنین در میان کشورهای آسیایی نیز اندونزی دارای بیشترین ذخایر مس و ایران با ‌٢٥ درصد ذخیره در مقام دوم جای دارد.
مدیرعامل مس کرمان یادآور شد: مصرف مس ارتباط خطی با تولیدات صنعتی دارد، زیرا هر گاه تولیدات صنعتی رشد مثبت داشته مصرف مس نیز دارای رشد مثبت بوده است.
وی با تاکید بر اینکه ایران تنها دو درصد مصرف مس آسیا را داراست، افزود: کره‌جنوبی بعد از چین و ژاپن بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده است. ایران در آسیا از لحاظ مصرف مس دارای مقام دهم است.
وی همچنین اعلام کرد: مصرف مس در سال‌های آتی رو به افزایش است بطوری‌که در سال ‌٢٠٠٩، مصرف مس در جهان، به مرز ‌٢٠ میلیون تن خواهد رسید. در حال حاضر بیش از ‌٧٠ درصد مس در داخل کشور مصرف می‌شود.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :