بزرگترین آتش فشان ال سالوادور فوران کرد

۲۴ مهر ۱۳۹۰ | ۱۶:۰۳ کد : ۶۱۴۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۲۴
با فوران بزرگترین آتش فشان ال سالوادور، ستونهای غول آسایی از دود و خاکستر و سنگ گداخته به آسمان برخاسته است...
با فوران بزرگترین آتش فشان ال سالوادور، ستونهای غول آسایی از دود و خاکستر و سنگ گداخته به آسمان برخاسته است.دانشمندان می گویند آتش فشان ایلاماتپک که حدود شصت کیلومتری سان سالوادور، پایتخت این کشور قرار دارد، سنگهای گداخته و گدازه ها را تا یک و نیم کیلومتری دهانه اش پرتاب کرده است. بر اساس گزارشی که از محل حادثه ارسال شده، گدازه ها و توده های گداخته که بعضا به بزرگی یک خودرو هستند از دهانه آتش فشان بیرون می ریزند.به دنبال این حادثه، دو نفر کشته شده اند. دولت با اعلام وضعیت خطر در روستاهای نزدیک این آتش فشان، چندین هزار نفر را اندکی پیش از فوران آن از مناطق مجاور تخلیه کرده است.ده هزار نفر در این منطقه زندگی می کنند و برخی از اهالی بر اثر استنشاق دود تحت درمان قرار گرفته اند. ساکنان یکی از روستاهای نزدیک آتش فشان، در حالی که سیلاب جوشانی به سوی آنها روان بود، سوار بر کامیون از خانه های خود گریختند.ال سالوادور 23 آتش فشان دارد و ایلاماتپک که بزرگترین و بلندترین آنهاست حدود صد سال بود که فوران نکرده بود اما آنتونیو ساکا، رئیس جمهور ال سالوادور هشدار داده است که اکنون احتمال فوران دوباره آن منتفی نیست.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :