صادرات سنگ خام از کشور موجب رکود در این صنعت سنگ شده است

۱۸ مهر ۱۳۹۰ | ۱۴:۲۷ کد : ۶۱۷۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۵۱
صادرات سنگ خام به خارج از کشور، باعث شده است تا صنعت سنگ بری با رکود مواجه شود...

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :