آزمایشات جدید با تجهیزات مدرن جهت یافتن زیست در مریخ

۰۱ آبان ۱۳۹۰ | ۱۵:۱۵ کد : ۶۲۴۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۴۳
اخیرا دانشمندان توسط یکسری از دستگاههای پیشرفته در یکی از کوههای آتشفشانی و یخی در کشور نروژتوانسته...
اخیرا دانشمندان توسط یکسری از دستگاههای پیشرفته در یکی از کوههای  آتشفشانی و یخی در کشور نروژتوانسته اند به یکسری نتیج جالب در مورد زیست و بیولوژیک فعال در کره مریخ دسترسی پیدا کنند . این منطقه مورد آزمایش از نظر ساختار زمین شناسی شبیه به سیاره مریخ است در این ناحیه آنها توانستند توسط یکسری از تجهیزات مدرن به کمپلکسی از میکروبها  در منفذ یخی دسترسی پیدا کنند این منفذ یخی دارای پتانسیل زیست می باشد که شبیه به اقلیم مریخ است .از این طریق برخی از دانشمندان معتقدند که زندگی اولیه در اطراف کوهها آغاز شد.
دانشمندان با کاوشهای فراوان  توانستند اثرات میکروارگانیکی و فسیلهای جاسازی شده برروی سطح و ترکهای سنگها در داخل یخهارا کشف کنند. . در حال حاضر هیدروکربنهای معطر که از میکروارگانیسمها نشات میگیرد و همچنین گلسنگها  در یخها به وفور یافت می شود.
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :