درآفریقا دانشمندان فسیل مهم دوران آمفیبین را کشف کردند:

۲۵ مهر ۱۳۹۰ | ۱۳:۳۸ کد : ۶۳۳۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۲۷
دوتکه مهم از فسیل آمفیبین به سن 250 میلیون سال پیش در‌آفریقا توسط دانشمندان کشف شد که به سرعت...

دوتکه مهم از فسیل آمفیبین به سن 250 میلیون سال پیش در‌آفریقا توسط دانشمندان کشف شد که به سرعت یافته های آنها در مقالات علمی منتشرشد . این فسیل اولین و پیرترین آمفیبوس گوشتخوار است که در جمهوری نیجر در غرب آفریقا کشف شده است جالب اینجاست که با کشف این فسیل جانوران هم دوره آن کشف نشده است  وبه نظر می آید در دوران این جانور موجود زنده ای در این منطقه زندگی نمی کرده و این موجود با آب و هوای گرم و خشک سازگار بوده است .فسیل این جانور که به بنام آمفیبوس معروف است با دیگر گوشتخواران بسیار متفاوت است و بیشتر شبیه به کوروکودیل می باشد دارای چشمهای بسیار کوچک و دندانهای بسیار بزرگ . نتایج بدست آمده چنین بیان میکند که تغییرات آب و هوائی باعث تکامل گونه های مختلف این جانور شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :