با عبور 120شهاب در ساعت، آسمان ایران، شامگاه سه شنبه شهاب باران می شود

۲۲ آذر ۱۳۸۴ | ۰۱:۰۱ کد : ۶۸۱۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۱۲
شامگاه سه شنبه و بامداد چهارشنبه این هفته در حالی که قرص درخشان ماه از مقابل ستارگان خوشه پروین میگذرد، یکی از بهترین بارشهای شهابی سالانه به اوج خود می رسد...
شامگاه سه شنبه و بامداد چهارشنبه این هفته در حالی که قرص درخشان ماه از مقابل ستارگان خوشه پروین میگذرد، یکی از بهترین بارشهای شهابی سالانه به اوج خود می رسد. پوریا ناظمی، کارشناس نجوم و عضو شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران با اعلام این مطلب  گفت: در شامگاه سه شنبه - 22آذرماه - و بامداد چهارشنبه - 23 آذرماه - بارش شهابی جوزایی که به همراه بارش برساوشی (مرداد ماه) یکی از بهترین بارشهای سالانه است، به اوج میرسد که طی آن می توان از ابتدای شب تا طلوع خورشید روز بعد بارش شهابها را مشاهده کرد.وی در عین حال تصریح کرد: با توجه به تاثیر نور ماه در آسمان، مناسب ترین زمان برای مشاهده این بارش شهابی زیبا پس از غروب ماه یعنی از حدود ساعت 4 بامداد چهارشنبه تا روشن شدن آسمان (حدود ساعت 6بامداد) است. ناظمی خاطرنشان کرد: این بارش که کانون آن سیارک «فیتون 3200» در صورت فلکی «جوزا» (دوپیکر) است از نظر تعداد شهاب در زمان اوج بارش یکی از زیباترین بارشهای شهابی است که عبور 120شهاب در زمان اوج بارش امسال پیش بینی می شود. همکار تحریریه ماهنامه «نجوم» درباره نحوه مشاهده بارش شهابی «جوزایی» گفت: بهترین مکان آسمان برای مشاهده این بارش محدوده 40 تا 50 درجه اطراف صورت فلکی «جوزا» است؛ البته تماشای این بارش در صورت فلکی «خرچنگ» در کنار سیاره «زحل» هم جلوه زیبایی دارد.ناظمی در گفتوگو با ایسنا اضافه کرد: شامگاه سه شنبه، آسمان در ساعات پیش از غروب ماه نیز به دلیل چند اختفای جالب بسیار دیدنی است. در این شب در اختفایی نادر، قرص ماه از مقابل برخی ستارگان خوشه پروین - بارزترین خوشه ستاره یی آسمان - عبور میکند. حدود ساعت 23و 35دقیقه بیست و دوم آذر نخستین اختفا با ستاره 23- ثور ( یکی از هفت ستاره درخشان تر پروین) رخ می دهد و پس از چندین اختفای دیگر سرانجام در ساعت 1 و 36دقیقه بامداد 24 آذر ستاره راس درخشان پروین، یعنی 22- ثور، پنهان می شود. وی در عین حال خاطرنشان کرد: این اختفاها با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست و باید از ابزار رصدی مانند دوربین دوچشمی یا تلسکوپ استفاده کرد، زیرا با این که ستاره های درخشان پروین را میتوان با چشم غیر مسلح به خوبی دید، حضور ماه با 96درصد سطح درخشان در کنار پروین مانع مشاهده آسان آنها می شود.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :