40 هزار تـن‎‎ شمـش چـدن از ابتدای‎ امسال‎ تا پایـان‎‎ آبان در کارخانـه‎ ذوب‎ آهن‎‎ کردستان تولید شد

۲۲ آذر ۱۳۸۴ | ۰۱:۰۶ کد : ۶۸۱۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۱
بیش‎‎ از 40 هزار تـن‎‎ شمـش چـدن از ابتدای‎ امسال‎ تا پایـان‎‎ آبان در کارخانـه‎ ذوب‎ آهن‎‎ کردستان تولید شد . مدیر کارخانه‎ ذوب‎ آهن‎‎ کردستان پیش‎ بـینـی‎ کرد : تا پایان‎‎ امسال‎ 30هـزار...

بیش‎‎ از 40 هزار تـن‎‎ شمـش چـدن از ابتدای‎ امسال‎ تا پایـان‎‎ آبان در کارخانـه‎ ذوب‎ آهن‎‎ کردستان تولید شد . مدیر کارخانه‎ ذوب‎ آهن‎‎ کردستان پیش‎ بـینـی‎ کرد : تا پایان‎‎ امسال‎ 30هـزار تـن دیگـر شمش‎ فولاد در این‎ کارخانه‎ تولید شود . مرادی‎ با بیان‎‎ اینکه‎‎ هرماه پنج‎ هـزار تـن شمش‎ چدن‎‎‎ در کارخانـه‎ ذوب‎ آهـن کـردسـتـان تولید می‎ شود افزود : ایـن‎ مـحصـول‎ بـرای‎ بهره‎‎‎ برداری‎‎ به کارخانه های فولاد خوزستان‎ , ذوب‎ آهن‎‎ اصفهان و فولاد مبارکه‎ ارسـال‎ مـی‎ شود

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :