انتخابا ت اعضای هیات مدیره و بازرس و گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران در تاریخ 4 اسفندماه برگزار می گردد.

۲۵ اسفند ۱۳۸۴ | ۰۱:۵۶ کد : ۶۹۶۸ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۵۰۱
انتخاب شوندگان در این سازمان باید دارای شرایطی باشند. شرایط مذکور به شرح زیر می باشد...

انتخابا ت اعضای هیات مدیره و بازرس و گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران در تاریخ 4 اسفندماه برگزار می گردد.
   انتخاب شوندگان در این سازمان باید دارای شرایطی باشند. شرایط مذکور به شرح زیر می باشد:
   الف: تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
   ب- عضویت در سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران و نداشتن بدهی حق عضویت.
   پ- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
   ت- نداشتن پیشینه کیفری.
   ث- دارا بودن حداقل 10 سال سابقه کار در فعالیت های معدنی و در رشته تخصصی یا دارا بودن پروانه اشتغال و حداقل 5 سال سابقه کار در فعالیت های معدنی و در رشته تخصصی.
   ج- نداشتن محکومیت انتظامی از درجه (3) یا بالاتر، از پنج سال قبل از برگزاری انتخابات (طبق ماده 82 آیین نامه اجرایی).
   چ- تمرکز فعالیت حرفه ای و اقامت غالب در استان از 6 ماه قبل از انتخابات.
   لازم به ذکر است داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسی و هیات رئیسه گروه های تخصصی حداکثر تا تاریخ 30/9/84 فرصت دارند که آمادگی خود را طبق فرم مربوط اعلام کنند. داوطلبان می توانند این فرم را از دبیر خانه سازمان نظام مهندسی معدن استان به آدرس ذیل آگهی دریافت کرده و پس از تکیمل فرم، آن را شخصا و یا ارائه کارت عضویت معتبر به دبیر خانه تسلیم ورسیددریافت نمایند.چنانچه علاوه بر مدارک موجود در پرونده داوطلبان، مدارک دیگر از هر یک از آنان خواسته شود باید در مهلت مقرر آنها را به دبیر خانه سازمان تحویل دهند.هیات اجرایی انتخابات تقاضاهای داوطلبان را بررسی نموده و قبول یا رد تقاضا کتبا به داوطلب اعلام خواهد شد.فهرست الفبایی داوطلبان مورد تایید به تفکیک رشته، از تاریخ 26/10/84 در تابلوهای اعلانات سازمان نظام مهندسی معدن استان و سازمان صنایع و معادن استان و ادارات تابعه و وابسته و همچنین موسسه ها و شرکت های مهم معدنی استان نصب خواهد شد و اعضای سازمان جهت اطلاع از اسامی داوطلبان می تواند به محل های مزبور مراجعه کنند. همچینن این فهرست ها به همراه خبرنامه به آدرس اعضا ارسال و بعلاوه در روز برگزاری انتخابات نیز در محل اخذ رای نصب خواهد شد.تمامی اخبار و اطلاعات مربوط به سازمان نظام مهندسی معدن و انتخابات آن در بخش برگرفتن و رویداد وب سایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در بخش اخبار و رویدادها مندرج است 

کلید واژه ها: تهران


نظر شما :