امروزمانور فرضی زلزله به فرماندهی شهردار تهران برگزار می شود.

۳۰ آذر ۱۳۸۴ | ۰۱:۲۸ کد : ۷۰۱۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۰۱
زمین لرزه فرضی با شدت 9مرکالی اصلاح شده تهران را می لرزاند و از ساعت 8 و 30 دقیقه عملیات امداد و نجات به فرماندهی شهردار تهران و با حضور نیروها و...

صبح امروز و در ساعت 8 و 30 دقیقه مانور فرضی زلزله با حضور هفت هزار نیروی امدادی و عملیاتی به فرماندهی شهردار تهران برگزار می شود .
   زمین لرزه فرضی با شدت 9مرکالی اصلاح شده تهران را می لرزاند و از ساعت 8 و 30 دقیقه عملیات امداد و نجات به فرماندهی شهردار تهران و با حضور نیروها و مسئولان 44سازمان اعم از شهرداری های مناطق 22 گانه ، 5 استان معین ، استان اصفهان به عنوان استان جانشین و... آغاز می شود.
   بر اثر این زمین لرزه ساختمانهای مناطق تحت پوشش مانور دچار آسیب شده و مردم نیاز به کمک دارند و تمامی سازمانهای عملیاتی و امدادی فعال شده و استان های معین نیز به کمک مصدومان حادثه می آیند و ستادهای مدیریت بحران موجود در سطح مناطق 22 گانه نیز به سرعت فعال می شوند و با اتمام فعالیت این گروهها ، ستادهای معین نیز وارد صحنه می شوند.در این مانور تلاش می شود تا جنبه گردش صحیح اطلاعات و فرماندهی واحد عملیات در صحنه حادثه تمرین و نهادینه شود بر اساس برنامه ریزی ها شهر تهران به پنج حوزه عملیاتی تقسیم و در هر حوزه با یک استان هماهنگ شده است همچنین یک سایت بزرگ عملیاتی در هر حوزه ایجاد شده است و مناطق 22 گانه هر یک حوزه عملیاتی خود را مستقر شده و فعالیت می کنند.
   پس از انجام عملیات توسط مناطق از استان های معین تقاضای کمک می شود تا استان های مربوطه نسبت به اعزام نیرو و استقرار در محل حوزه تخصیصی خود اقدام کنند.از نکات قابل توجه در این مانور توجه به اهمیت نقش مردم و خود امدادی است این مانور به طور همزمان در مجتمع برج های مسکونی شاهگلی نیز انجام خواهد شد.

کلید واژه ها: تهران مازندران


نظر شما :