تپ اختری که با سرعت در حال سیر در فضاست

۳۰ آذر ۱۳۸۴ | ۰۱:۱۷ کد : ۷۰۱۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۰۳
دانشمندان یک ویژگی جدید را در یکی از نزدیکترین تپ اخترها به زمین کشف کردند. این تپ اختر که Gemingaنام دارد یک ستاره...

تپ اختری که با سرعت در حال سیر در فضاست ردی شبیه دنباله دارها ایجاد می کند. دانشمندان یک ویژگی جدید را در یکی از نزدیکترین تپ اخترها به زمین کشف کردند. این تپ اختر که Gemingaنام دارد یک ستاره مرده کوچک و پرچگال است که با سرعت 120 کیلومتر در ثانیه در فضا پیش می رود و دنباله ای از الکترونهای پر انرژی را پشت سر خود باقی می گذارد. دنباله مذکور شبیه دنباله دارهاست. یک گروه که توسط دکتر پاتریزیا کاراویو از موسسه ملی اختر فیزیک ایتالیا سرپرستی می شود این دنباله را با استفاده از رصدها و اطلاعات موجود در آرشیو رصد خانه پرتو ایکس چاندرا کشف کرد. صدهای مذکور بینش بی نظیری در مورد ترکیبات و غلظت "اقیانوس" بین ستاره ای که Geminga در میان آن به پیش می رود و همچنین ماهیت خود Geminga فراهم می آورد. Geminga که فقط حدود 500 سال نوری از زمین دور است منظره ای تماشائی از یک تپ اختر در حال حرکت را ایجاد می کند. دکتر آندریا دی لوکا که نویسنده ارشد این مقاله در مجله اختر شناسی و اختر فیزیک است می گوید" Geminga تنها تپ اختر منزوی شناخته شده برای ماست که یک دنباله کوچک همانند دنباله دارها و یک ساختار دنباله ای بزرگتر را از خود بنمایش می گذارد. این برون افکند (دنباله) که ناشی از سفر Geminga در میان فضای میان ستاره ای است اطلاعات بی نظیری را در مورد ماهیت تپ اختر ها فراهم می کند. تپ اختر یک نوع ستاره نوترونی است که به سرعت می چرخد و پالسهای مداومی از انرژی تابشی بهمراه خطوط میدان مغناطیسی قوی را از خود منتشر می کند که شبیه حرکت جاروئی شعاع نوری یک فانوس دریائی است. یک ستاره نوترونی بقایای هسته یک ستاره منفجر شده است که قبلا حداقل هشت بار حجیم تر از خورشید بوده است. این ستاره های پرچگال که فقط حدود 20 کیلومتر عرض دارند تقریبا حاوی جرمی معادل خورشید هستند. ستاره های نوترونی چگال ترین مواد شناخته شده را در خود دارند. Geminga هم مانند بسیاری از ستاره های نوترونی یک "لگد" از انفجار بوجود آورنده اش دریافت کرده و از آن زمان مانند یک گلوله توپ در فضا پرواز می کند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :