بازدید از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق

۲۴ دی ۱۳۸۴ | ۰۲:۳۵ کد : ۷۴۵۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۵
جمعی از مسئولین دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه خراسان از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق بازدید کردند...
جمعی از مسئولین دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه خراسان از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در روز سه شنبه مورخ 1384/10/19 بازدید کردند.در این بازدید کارشناسان دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه با امکانات و فعالیتهای متنوع مرکز در زمینه های اکتشاف ،ژئوماتیکس ،آزمایشگاهی، زمین شناسی و تهیه نقشه آشنا شدند. گفته می شود این بازدید جهت امکان سنجی همکاریهای دوجانبه با کشورهای همسایه در زمینه های مختلف علوم زمین صورت گرفته است .

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :