اولین اندازه‌گیری رادیواکتیویته هسته زمین

۲۵ دی ۱۳۸۴ | ۰۱:۱۸ کد : ۷۴۹۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۸
برای اولین بار رادیواکتیویته زمین اندازه‌گیری شد. این اندازه‌گیری‌ها مشخص خواهد کرد که واپاشی هسته‌ای به چه میزان...
برای اولین بار رادیواکتیویته زمین اندازه‌گیری شد. این اندازه‌گیری‌ها مشخص خواهد کرد که واپاشی هسته‌ای به چه میزان عامل گرمای زیاد زمین است. گرمای خروجی از زمین باعث می‌شود که آهن مذاب به قسمت‌های خارجی‌تر رانده شود و موجب افزایش میدان مغناطیسی زمین بشود. سوال اصلی این است که این حرارت دقیقا از کجا می‌آید. اندازه‌گیری‌های گرادیان حرارت از صخره‌های معادن چیزی در حدود 30 تا 44 تراوات گرمای تولیدی زمین را نشان داده. که قسمتی از این گرما توسط عناصر رادیواکتیو تولید می‌شود. مطالعه سنگ‌های آسمانی قدیی مقداری اورانیوم و توریم (thorium) را نشان داده و محاسبه شده  که 19 تراوات گرما از این مواد رادیواکتیویته بوجود می‌آید. تا کنون اطلاعات دقیقی در مورد مقدار اورانیوم داخل این سیاره به دست نیامده. و نامعلومات زیادی وجود دارد.یک راه برای کم کردن این نامعلومی‌ها وجود دارد و آن پیداکردن آنتی نوترینو ها‌(antineutrinos) است. این ذرات معادل ضد ماده‌ای ذرات بی‌بار و تقریبا بی جرم نوترینو هستند و وقتی اورانیوم یا توریم تبدیل به سرب می‌شوند بوجود می‌آیند.اگرکه آنتی‌نوترینو‌های زیادی از زمین در حال تولید هستند باید بشود آنها را آشکار‌سازی کرد چون‌ تقریبا از همه مواد عبور می‌کنند.اکنون در کامیوکای ژاپن (Kamioka, Japan) یک آشکارساز آنتی نوترینو به نام KamLAND توانسته این آنتی‌نوترینو‌ها را بشمارد. آنالیز داده‌ها‌ی این آشکارساز نشان داده که 2/16 میلیون آنتی‌نوترینو بر سانتیمترمربع بر زمان از هسته زمین بیرون می‌آید. فعالیت‌های هسته‌ای بوجود آورنده این ذرات می‌توانند تا 60 تراوات گرما تولید کنند اما معمولا حدود 24 تراوات است. با آشکارسازی آنتی‌نوترینو‌های بیشتر در طول زمان ، KamLAND قادر خواهد بود یک‌بار برای همیشه تعیین کند که آیا رادیواکتیویته مسئول اصلی گرمایش زمین است یا منابع دیگری مثل جامد شدن آهن و نیکل مایع در بیرون هسته‌.آنتی‌نوترینو‌ها می‌توانند ساختار ترکیبی پوسته و جبه زمین را مشخص کنند و از این طریق سرنخ‌هایی به دست زمین‌شناس دهند که چگونه و چه موقع تشکیل شده‌اند. اما برای انجام این کار‌، ابتدا باید معلوم شود که آنتی‌نوترینو‌ها دقیقا از کجا می‌آیند و خود این هم مجموعه‌ای از آشکارساز‌ها را می‌طلبد.به هر حال این موضوع مطالعات دقیق‌تری را می‌طلبد  می‌توان گفت هنوز در اولین گام‌ها است...

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :