ذخایر مس در مناطق استان سیستان و بلوچستان

۲۷ دی ۱۳۸۴ | ۰۳:۱۱ کد : ۷۵۷۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۶
اکبر کریمی مدیر اکتشاف شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این مطلب افزود...
بررسی های سه سال گذشته نشان دهنده ذخایر مس در برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان است. اکبر کریمی مدیر اکتشاف شرکت ملی صنایع مس ایرانبا بیان این مطلب افزود: طی سه سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان مطالعات اکتشافی در ناحیه عمومی تفتان محدوده کانسار، لار و محدوده چهل کوره، تمرکز یافته است. وی گفت: با توجه به نتایج حاصله از اکتشاف این سه ناحیه کانسار مس در زمره ذخایر مس کوچک قرار می گیرد. وی افزود: با بررسی های به عمل آمده احتمال وجود ذخیره ای معادل هشت میلیون تن با عیار مس یک درصد در محدوده چهل کوره وجود دارد که حفاری های اکتشافی تکمیلی در این کانسار نیز پایان یافته و به زودی مطالعات فنی و اقتصادی آن انجام خواهد یافت. ندیمی گفت: اکتشافات سطحی در ناحیه تفتان منجر به شناسایی یک محدوده مس لار و یک محدوده طلا دار شده است.


  

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :