شرکت معادن بافق افزایش سرمایه 200‌درصدی را دنبال می‌کند

۲۹ بهمن ۱۳۸۴ | ۰۱:۱۶ کد : ۷۹۸۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۲۳
هیات مدیره شرکت معادن بافق در نظر دارد سرمایه شرکت را از مبلغ 10‌میلیارد و 125‌میلیون ریال به 30‌میلیارد و...

هیات مدیره شرکت معادن بافق در نظر دارد سرمایه شرکت را از مبلغ 10‌میلیارد و 125‌میلیون ریال به 30‌میلیارد و 375‌میلیون ریال معادل 200‌درصد افزایش دهد.بنا بر اطلاعات منتشره از سوی بورس اوراق بهادار تهران، افزایش سرمایه فوق از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران صورت خواهد گرفت.معادن بافق درآمد هر سهم خود برای سال مالی منتهی به اسفندماه امسال را با 10‌میلیارد و 125‌میلیون ریال سرمایه، به طور خالص مبلغ 703‌ریال پیش‌بینی کرده است که تا پایان آذرماه با تحقق 445‌ریال به ازای سود هر سهم، معادل 63‌درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را پوشش داده است.همچنین پیش‌بینی عملکرد «کبافق» برای سال مالی‌84 در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل از 137‌درصد افزایش فروش، 90‌درصد افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته، 11‌هزار و 19‌میلیون ریال افزایش سود (زیان) عملیاتی و 10‌میلیارد و 869‌میلیون ریال افزایش سود (زیان) پس از کسر مالیات برخوردار است.مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 83‌ و به استناد بند‌8 گزارش حسابرس، مانده زیان انباشته شرکت به مبلغ 14‌میلیارد و 496‌میلیون‌ریال و یک‌هزار و 432‌ریال به ازای هر سهم است و شرکت مشمول ماده‌141 اصلاحیه قانون تجارت شده، با توجه به مانده زیان انباشته شرکت به مبلغ 14‌میلیارد و 496‌میلیون‌ریال و یک‌هزار و 432‌ریال به ازای هر سهم، در پایان اسفند‌83، شرکت در سال مالی منتهی به اسفند‌84 سود قابل تقسیم نخواهد داشت.

کلید واژه ها: یزد


نظر شما :