کشف در یاچه های مریخ

۳۰ بهمن ۱۳۸۴ | ۰۱:۳۰ کد : ۸۰۱۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۱۵
یک گروه از زمین شناسان سازمان زمین شناسی کانادا در حال کاوش در مورد خشکیهای مریخ هستند و...
یک گروه از زمین شناسان سازمان زمین شناسی کانادا در حال کاوش در مورد خشکیهای مریخ هستند و تئوری آنها در مورد دریاچه های خشک و تبخیر شده این سیاره میباشد.که مورفولوژیک سنگها گویای این حقیقت می باشد. در دهانه کلیدوم در جنوب مکزیک ته نشستهای حاصل از فوران آتشفشان به چشم میخورد که کاوشهای جدید اشاره ای دارد به یک اصابت عظیم در این منطقه.مرکز تحقیقات که ماهواره ای را به صورت مدور در اطراف مریخ روانه کرده میگوید که یک مرتبه اب در مریخ نمایان شده است . این گروه محقق که توانسته اند از طریق محاسبات پی به وجود آب در زمان قدیم در این سیاره ببرند  اما یک تیم محقق مورفولوژیک سنگها را ناشی از برخورد شهاب سنگ برروی این سیاره ذکر کرده است که کاملا شبیه سیمای سنگهای دهانه کوه آتشفشان در جنوب مکزیک است.و سیمائی بنام موجهای ستبر و قلوه سنگهای عظیم معروف است.ولی در کل تفاوت نظرها بیشتر درمورد آنالیز و تجزیه شیمیائی سنگها و اثبات وجود آب بود  که گروه مخالف بیان میکند اگر آب وجود داشت پس از تبخیر نمکها بروی سنگ وخاک باید باشد اما چنین نیست و در ادامه گروهی که با وجود آب موافق هستند میگویند که نمکها پس از ترکیب با تکه های سنگ حاصل از برخورد شهاب سنگ مخلوط شده اند که این تئوری فرضیه برخورد و اصابت را تاحدودی ثابت میکند و همچنین وجود آهن در ترکیب این سنگها اصابت شخانه ها را اثبات میکند . سنگها و کلوخهائی که در دهانه کوه اتشفشان کلیمبهوم در مکزیک دیده شده از نظر اندازه و شکل کاملا شبیه کلوخهای مریخی است.ولی در کل مدارک و شواهد موجود درمورد 3تا 5 میلیارد سال پیش است و دانش و شناخت برای آن دوران بسیار سختو مشکل است!!!

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :