<P dir=rtl>ارتباط زلزله با عکس العمل حیوانات و بارش باران</P>

۱۶ خرداد ۱۳۸۳ | ۱۰:۳۵ کد : ۸۲۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۶۹
<P dir=rtl>تا بحال هیچ دانشمند یا مرکز علمی نتوانسته یک زمینلرزه بزرگ را پیش بینی ...</P>

تا بحال هیچ دانشمند یا مرکز علمی نتوانسته یک زمینلرزه بزرگ را پیش بینی کند. بر مبنای داده های علمی تنها می توان احتمال رویداد زلزله را برای آینده محاسبه کرد. پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و نیز دیگر موسسات مرتبط تلاش خود را در جهت کاهش خطر زمینلرزه بکار می گیرند نه پیش بینی زمانی زلزله.
   موضوع دیگر رفتار حیوانات است. پیش از رویداد یک زمینلرزه بعضی حیوانات رفتار خاصی از خود نشان می دهند با این وجود این موضوع هنوز نمی تواند به عنوان نشانه رویداد زمینلرزه مورد استفاده قرار گیرد. ارتباط رفتاری جانداران و رویداد زمینلرزه هنوز مشخص نشده است و ممکن است رفتار این حیوانات به هزاران دلیل دیگر بطور ناگهانی تغییر نماید.
   همچنین نکته ای در ارتباط با بحث بارندگی و زمنیلرزه وجود دارد. در آماری که پیش تر، از زمینلرزه های ایران توسط پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور ارائه شد، افزایش زمینلرزه ها را در برخی از ماه های سال نشان داد. این مسئله نیاز به توضیح بیشتری دارد و نیز چند نکته در آن وجود دارد. نخست اینکه در علم زلزله شناسی بحثی وجود دارد به نام "روانسازی (Lubricating)" که در آن با استفاده از مایعات، تنش و اصطحکاک لازم برای شکست سنگ (گسلش) را کاهش می دهند. این کار ابتدا یک آزمایش در محیط آزمایشگاهی بود که توانستند آنرا در هنگام آب گیری دریاچه سدها نیز اثبات کنند. یعنی قبل از آب گیری سد، دستگاه های لرزه نگاری را در محل نصب نمودند و در مدت زمان چند سال آبگیری سد، توانستند یک سری زلزله های بسیار کوچک که به زحمت بزرگای آنها به بیش از 4 می رسید را ثبت کنند. این زمینلرزه ها را بعدا زمینلرزه های القایی نامیدند. که در اثر فشار آب منفذی و اشباع شدن آب در گسل هایی که در حواشی یک دریاچه سد واقع است ایجاد می گردد. پس ارتباط فشار آب منفذی با رویداد زمینلرزه های خفیف بدین ترتیب است. اما این ارتباط را نمی توان با بارندگی در ارتباط دانست. زیرا بر مبنای بانک داده های پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور ما تنها می دانیم که در چه ماهی تعداد زمینلرزه ها افزایش یافته است و نکاتی وجود دارد که به سرعت ما را از برقراری ارتباط بین بارش باران و زلزله ها برحذر می دارد...

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :