چگونه قاره ها برای تشکیل اقیانوسی جدید می شکنند؟

۲۷ اسفند ۱۳۸۴ | ۰۲:۰۷ کد : ۸۳۶۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۹۹
در این مدل، آنها فرایند جدیدی را برای توسعه فرضیه زمین شناسی راجع به تشکیل اقیانوسها مشخص کرده اند که...

محققین فرانسوی مدل جدیدی برای توضیح اینکه چگونه قاره ها برای تشکیل اقیانوسی جدید می شکنند، ارائه دادند. این اکتشاف ممکن است جستجو برای مخازن نفت و گاز در اعماق اقیانوس را بهبود دهد. در این مدل، آنها فرایند جدیدی را برای توسعه فرضیه زمین شناسی راجع به تشکیل اقیانوسها مشخص کرده اند که از تجربیات و نوسازی زمین شناسی تکامل حواشی آلپین قدیمی و اطلس شمالی امروزی، مشتق شده است. این مدل می تواند هر دو مدل قبلی راجع به تشکیل اقیانوسها را توصیف کند. در این مدل گسلی منفرد در پوسته زمین و گسلی منفرد در گوشته پشت سر هم برای نازک ساختن دو لایه بالایی زمین و بالاآمدگی گوشته فعالیت می کنند. این گسلها مثل نوار نقاله پوسته پایینی و گوشته را می کشند و باعث تشکیل اقیانوسها می شوند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :