تمامی مینی قمرهای کشف شده در داخل حلقه های زحل

۱۵ فروردین ۱۳۸۵ | ۰۲:۳۱ کد : ۸۴۷۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۰۰
این قمرهای بسیار کوچک در حدود 100 متر(300feet) عرض دارند. دانشمندان شگفت زده شدند که...

تمامی مینی قمرهای کشف شده در داخل حلقه های زحل پنهان شده بودند که سرانجام در تصاویر فضاپیمای کاسینی از میان حلقه های زحل به دام افتادند. این قمرهای بسیار کوچک در حدود 100 متر(300feet) عرض دارند. دانشمندان شگفت زده شدند که چنین اجرامی در اطراف حلقه های زحل در حال گردش به دور این سیاره هستند. دانشمندان معتقدند که این قمرهای کوچک تازه کشف شده می توانند پاسخ این پرسش را بدهند که قمر های کوچک چگونه به دام جاذبه سیاره زحل در میلیون ها سال پیش افتاده اند.

کلید واژه ها: قم


نظر شما :