اجرای مرحله جدیدی ازعملیات اکتشافی طلا درکشور

۲۸ فروردین ۱۳۸۵ | ۰۴:۱۰ کد : ۸۶۰۴ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۶۱
درراستای اجرای عملیات اکتشافی طلا درکشور، حجم شناسایی مناطق امید بخش معدنی درکشور گسترش...
درراستای اجرای عملیات اکتشافی طلا درکشور، حجم شناسایی مناطق امید بخش معدنی درکشور گسترش می یابد .
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشوربا اجرای عملیات اکتشافی برروی محدوده های امیدبخش معدنی که متمرکز برروی زون های بیست گانه اکتشافی است تاکنون بیش از 500 محدوده مورد شناسایی قرار گرفته که حدود 20 درصد این محدوده ها مراحل تعیین اولویت را پشت سرگذاشته ودر حال حاضر در15 استان کشور فعالیت های اکتشافی در حال انجام است.
این گزارش می افزاید : با برنامه ریزی صورت گرفته عملیات اکتشافی طلا دربیشتر نقاط امیدبخش کشور درحال پیگیری است که دراین خصوص وبراساس عملیات اکتشافی مقدماتی، ذخیره قابل توجه طلا در خراپه واقع درپیرانشهر ازتوابع استان کردستان مورد شناسایی قرار گرفته است که نمونه گیری های اولیه ازاین منطقه حاکی از کانسار سازی خوبی از طلا را نشان می دهد .
درادامه این گزارش آمده است : عملیات اکتشافی طلا در استانهای جنوبی بویژه درمنطقه تنگویه و زون جبال بارز همچنین استان های چهارمحال وبختیاری واصفهان در زون  فریدن – ارسنجان درحال اجراست که اکیپ های اکتشافی دراین مناطق مستقر هستند تاعلاوه براکتشاف ذخیره طلا ،به شناسایی ذخائر سرب ووروی ونقره بپردازند. 
اجرای عملیات اکتشافی طلا به دو صورت موضوعی وناحیه ای ودرغالب طرح های تلفیق لایه های اطلاعاتی انجام می شود که سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور برحسب اولویت بندی پروژه ها این طرح هارابه اجرا درخواهدآورد.
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :