اعلام خطر برای 10 آتشفشان در اندونزی

۳۰ فروردین ۱۳۸۵ | ۰۵:۲۵ کد : ۸۶۷۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۰۱
رئیس گروه آتشفشان شناسی و بالاهای طبیعی اندونزی می گوید در حل حاضر 10 کوه آتشفشان در...
رئیس گروه آتشفشان شناسی و بالاهای طبیعی اندونزی می گوید در حل حاضر 10 کوه آتشفشان در این کشور شناسائی شده است این کوهها در رشته کوههای مرآپی و تالانگ در غرب سوماترا قرار دارد کوه اناک و سمرو در شرق جاوا و... این کوهها احتمال اینکه در آینده ای نزدیک فوران کنند است. یکی از این علائم بارانهای خاکستر است که از بلندترین کوه آتشفشان در جاوا در چند روز پیش گزارش شده است که باعث دفن هکتارها زمین از اراضی کشاورزی این ایالت بشود.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :