گرم شدن زمین در55 میلیون سال پیش

۳۰ فروردین ۱۳۸۵ | ۰۵:۴۷ کد : ۸۶۷۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۵۳
در حدود55 میلیون سال پیش یک انفجار شگفت آوری باعث شد تا الگو و روش جریانهای دریائی تغییر کند . امروزه با اکتشافات...
در حدود55 میلیون سال پیش یک انفجار شگفت آوری باعث شد تا الگو و روش جریانهای دریائی تغییر کند . امروزه با اکتشافات متعدد مدرنیزه ارتباط بین تغییرات جریانهای اقیانوسی و گرم شدن ناگهانی 55 میلیون سال پیش را کشف نموده اند این نتایج تحقیقات چنین بیان میکند که رویداد بزرگ دمائی در دوره پالئوسن ائوسن و بین 5 تا 8 درجه سانتیگراد از سطح زمین برخواسته است.این تغییر اقلیم بسیار کوتاه صورت گرفت اما اثرات آن هنوز احساس میشود. دانشمندان از طریق ایزوتوپهای کربن 13 در عمق و کف 4 منطقه اقیانوسی در بین لایه های رسوبی میزان تغییرات را اندازه گیری کردند . در پی این تغییرات که منجر به تغییرات جریانهای اقیانوسی شد  دانشمندان به فوران شدن آب به بالا در نیمکره جنوبی و به سمت نیمکره شمالی و سرد شدن آن و مجددا حرکت ان به سمت نیمکره جنوبی راکشف کردند. در این بین فورانهای آتشفشان که باعث ریزش چند میلیون تن دی اکسید کربن یا مخازن ابها همراه با گاز متان باعث گرم تر شدن آب دریا میشود. این برخاستن و بلند شدن انرژی در طی چند هزار سال پیش روی داده است . این دی اکسید کربن داخل بیوسفر از منابع سوختهای فسیلی است که باعث گرم شدن اقلیم در آینده میشود که چنین بیان میکند : گرم شدن دنیا به آرامی صورت میگیرد و جریانهای دریائی اقیانوس اطلس در غرب اروپا اتفاق می افتد و اقلیمی معتدل بوجود می آیدکه همراه با یورش اب شیرین به  اطلس شمالی می باشد که این دلیل وجود آب شیرین از بخهای گرینلند است. با تمامی این تفاسیر از سال 1998 تا 2001 میلادی ما 4/1 تا 8/5 سانتیگراد افزایش دما داشته ایم

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :