برگزاری اولین سمینار مهندسی معدن در لاهیجان

۰۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۴:۴۶ کد : ۸۶۹۰ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۶۷۲
اولین سمینار مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با هدف ارائه تجربیات تحقیقاتی...
اولین سمینار مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با هدف ارائه تجربیات تحقیقاتی وپیشنهادهای راهبردی صاحبنظران وپژوهشگران عرصه های مختلف مهندسی معدن درتاریخ 27 الی 28 اردیبهشت ماه  1385 در لاهیجان برگزار می شود .
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشورمهندس فرزاد عسلی دبیر اجرائی اولین سمینار مهندسی معدن درگفت وگو با روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور با بیان اهداف اصلی برگزاری این سمینار افزود :ارائه آخرین یافته ها وتجربیات علمی وپژوهشی مرتبط با معدن ،ایجاد زمینه مشارکت وبستر علمی مناسب درشناخت نیازها وتنگناهای صنعت معدنکاری ،آشنایی با تولید فرآوری وتوزیع محصولات معدنی وبررسی نیازهای استان‌های شمالی کشور،ارائه آخرین دستاوردهای علمی وصنعتی معدنی ،گسترش همکاری وتبادل نظر بین مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهی وصنعتی کشور وبر پایی نمایشگاهها وکارگاههای آموزشی درزمینه‌های موردنیاز رشته معدن  ازجمله مهمترین اهدافی است که برگزار کنندگان سمینار دنبال می کنند .
وی ضرورت برگزاری چنین همایش هایی رادرجهت اعتلای جایگاه رشته مهندسی معدن وبطور کلی بهبود روند فعالیت های معدنی حائز اهمیت دانست وافزود :به‌منظورآشنایی هرچه بیشتر بخش قشرتحصیلکرده دانشگاهی باصنعت معدنکاری درکشور بنظر می رسد، برگزاری چنین همایش هایی می‌تواند موانع ومشکلات موجود را مطرح ودر جهت ارائه راهکارها وحل مشکلات مثمرثمرباشد چرا که زمینه مناسبی است تا علم وصنعت از نزدیک با هم تلفیق شده و کشور به‌سمت توسعه صنعتی ومعدنی پیش رود.دبیر اجرایی اولین سمینار مهندسی معدن درادامه با تاکید برمشکلاتی که در زمینه فعالیت های معدنی وجود دارد خاطرنشان کرد: مشکلات ناشی از وضع قوانین نامناسب منابع طبیعی ومحیط زیست  وعدم اصلاح آنها که بعضاً باعث ایجاد تداخل در اجرای عملیات معدنکاری می‌شود یکی از محورهایی است که دربرگزاری این همایش به آن خواهیم پرداخت .چرا که استانهای شمالی کشور بدلیل پوشش گیاهی گسترده ،بابرخی موانع درزمینه اجرای عملیات معدنی روبرو می شودکه قصد داریم راهکارهای مناسب را برای همکاری  وحفظ تعاملات منابع طبیعی ومعدنکاری رابه نقد کشیده وبهترین راهکارهای موجود را بررسی وعنوان کنیم .وی همچنین با اشاره براهمیت سازمان نظام مهندسی معدن خواستارتوجه بیشترمسولین به این سازمان شد وافزود: با وجود اهمیتی که سازمان نظام مهندسی معدن در روند اجرای عمیات معدنی دارد باید مسولین امر بر اهمیت این جایگاه واقف بوده واین سازمان رادر اجرای فعالیت های معدنی بیشتر دخیل کنند که امیدواریم این سازمان بتواند پس از ساختارسازی وشکل گیری بدنه خود ،حضور جدی تری را درسیاستگذاری های معدنی ایفا کند .

کلید واژه ها: کرمان گیلان


نظر شما :