اصلاح وبازنگرى آيين نامه هاى ايمنى معادن نيازمند توجه بيشترى است

۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۹:۳۴ کد : ۹۰۳۱ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۲۳۷
به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور ، مهندس ابراهيم نظرى جلالى ،‌ معاون وزيرکار وامور اجتماعى که در مراسم افتتاحيه ششمين همايش ايمنى ، بهداشت ومحيط زيست ...
با توجه به اهميت بسترسازى صحيح در راستاى ايمنى وبهداشت معادن کشور ، اصلاح وبازنگرى در خصوص برخى آيين نامه ها ضرورى است .
 به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور ، مهندس ابراهيم نظرى جلالى ،‌ معاون وزيرکار وامور اجتماعى که در مراسم افتتاحيه ششمين همايش ايمنى ، بهداشت ومحيط زيست سخن مى‌گفت با بيان اين مطلب که صيانت از کارگران معدن ،اصلاح وبازنگرى آيين نامه هاى ايمنى معادن بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد ، افزود : با تدابير اتخاذ شده ، ميزان حوادث ناشى از کار درمعدن روبه کاهش است وآمار ثبت شده توسط اداره کل بازرسى وزارت کار نشان مى دهد که تعداد حوادث در معادن کشور از 284 مورد در سال 1383 به 252 مورد در سال 1384 کاهش پيدا کرده است که اين آمار نشانگر کاهش 12/6 درصدى حوادث معدنى در کشور است .
وى تشکيل کميته هاى حفاظت فنى وبهداشت محيط کار دراستانهاى کشور ،آموزش کارکنان معادن شامل مديران،پيمانکاران وکارگران در دوره هاى ايمنى وبهداشت ، همکارى بيشتر با مسولان وزارت صنايع ومعادن در جهت بهينه سازى ايمنى وبهداشت کار در معادن کشور را از ديگر برنامه هاى پيش بينى شده عنوان کرد .
جلالى با تاکيد اين مطلب که حفظ وصيانت از نيروى انسانى از وظايف وزارت کار درحوزه روابط کار است  افزود : بايد سياستگذارى  وبرنامه ريزى با اولويت آموزش وارتقاء فرهنگ ايمنى در اين جهت افزايش پيدا کند
وى به فرهنگ سازى در رابطه با تبيين جايگاه ايمنى در معادن اشاره کرد وگفت : سال گذشته بصورت نمادين سال ايمنى در حوزه ديگهاى بخار وظروف فشارنامگذارى شده بود که با برنامه ريزى ونظارت انجام شده حوادث ناگوار دراين حوزه از 36 کشته در سال به يک نفر تقليل يافت .بنظر مى رسد با اعمال سياستگذار يهايى از اين دست مى توان در ارتقاء اين فرهنگ تلاش کرد .
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :